Δεν έχετε ενεργή συνδρομή και δεν μπορείτε να δείτε κρυφά αντικείμενα.

Ιστορία του σαρωτή αποδόσεων Fonbet

12.04.2021LiveShowDownload CSV File
12.04.2021PrematchShowDownload CSV File
11.04.2021LiveShowDownload CSV File
11.04.2021PrematchShowDownload CSV File
10.04.2021LiveShowDownload CSV File
10.04.2021PrematchShowDownload CSV File
09.04.2021LiveShowDownload CSV File
09.04.2021PrematchShowDownload CSV File
08.04.2021LiveShowDownload CSV File
08.04.2021PrematchShowDownload CSV File
07.04.2021LiveShowDownload CSV File
07.04.2021PrematchShowDownload CSV File
06.04.2021LiveShowDownload CSV File
06.04.2021PrematchShowDownload CSV File
05.04.2021LiveShowDownload CSV File
05.04.2021PrematchShowDownload CSV File
04.04.2021LiveShowDownload CSV File
04.04.2021PrematchShowDownload CSV File
03.04.2021LiveShowDownload CSV File
03.04.2021PrematchShowDownload CSV File
02.04.2021LiveShowDownload CSV File
02.04.2021PrematchShowDownload CSV File
01.04.2021LiveShowDownload CSV File
01.04.2021PrematchShowDownload CSV File
31.03.2021LiveShowDownload CSV File
31.03.2021PrematchShowDownload CSV File
30.03.2021LiveShowDownload CSV File
30.03.2021PrematchShowDownload CSV File
29.03.2021LiveShowDownload CSV File
29.03.2021PrematchShowDownload CSV File
28.03.2021LiveShowDownload CSV File
28.03.2021PrematchShowDownload CSV File
27.03.2021LiveShowDownload CSV File
27.03.2021PrematchShowDownload CSV File
26.03.2021LiveShowDownload CSV File
26.03.2021PrematchShowDownload CSV File
25.03.2021LiveShowDownload CSV File
25.03.2021PrematchShowDownload CSV File
24.03.2021LiveShowDownload CSV File
24.03.2021PrematchShowDownload CSV File
23.03.2021LiveShowDownload CSV File
23.03.2021PrematchShowDownload CSV File
22.03.2021LiveShowDownload CSV File
22.03.2021PrematchShowDownload CSV File
21.03.2021LiveShowDownload CSV File
21.03.2021PrematchShowDownload CSV File
20.03.2021LiveShowDownload CSV File
20.03.2021PrematchShowDownload CSV File
19.03.2021LiveShowDownload CSV File
19.03.2021PrematchShowDownload CSV File
18.03.2021LiveShowDownload CSV File
18.03.2021PrematchShowDownload CSV File
17.03.2021LiveShowDownload CSV File
17.03.2021PrematchShowDownload CSV File
16.03.2021LiveShowDownload CSV File
16.03.2021PrematchShowDownload CSV File
16.03.2021LiveShowDownload CSV File
15.03.2021LiveShowDownload CSV File
15.03.2021PrematchShowDownload CSV File
14.03.2021LiveShowDownload CSV File
14.03.2021PrematchShowDownload CSV File
13.03.2021LiveShowDownload CSV File
13.03.2021PrematchShowDownload CSV File
13.03.2021LiveShowDownload CSV File
12.03.2021LiveShowDownload CSV File
12.03.2021PrematchShowDownload CSV File
11.03.2021LiveShowDownload CSV File
11.03.2021PrematchShowDownload CSV File
10.03.2021LiveShowDownload CSV File
10.03.2021PrematchShowDownload CSV File
10.03.2021LiveShowDownload CSV File
09.03.2021LiveShowDownload CSV File
09.03.2021LiveShowDownload CSV File
09.03.2021PrematchShowDownload CSV File
08.03.2021LiveShowDownload CSV File
08.03.2021PrematchShowDownload CSV File
07.03.2021LiveShowDownload CSV File
07.03.2021PrematchShowDownload CSV File
06.03.2021LiveShowDownload CSV File
06.03.2021PrematchShowDownload CSV File
05.03.2021LiveShowDownload CSV File
05.03.2021PrematchShowDownload CSV File
04.03.2021LiveShowDownload CSV File
04.03.2021PrematchShowDownload CSV File
03.03.2021LiveShowDownload CSV File
03.03.2021PrematchShowDownload CSV File
02.03.2021LiveShowDownload CSV File
02.03.2021PrematchShowDownload CSV File
01.03.2021LiveShowDownload CSV File
01.03.2021PrematchShowDownload CSV File
28.02.2021LiveShowDownload CSV File
28.02.2021PrematchShowDownload CSV File
27.02.2021LiveShowDownload CSV File
27.02.2021PrematchShowDownload CSV File
26.02.2021LiveShowDownload CSV File
26.02.2021PrematchShowDownload CSV File
25.02.2021LiveShowDownload CSV File
25.02.2021PrematchShowDownload CSV File
24.02.2021LiveShowDownload CSV File
24.02.2021PrematchShowDownload CSV File
23.02.2021LiveShowDownload CSV File
23.02.2021PrematchShowDownload CSV File
22.02.2021LiveShowDownload CSV File
22.02.2021PrematchShowDownload CSV File
21.02.2021LiveShowDownload CSV File
21.02.2021PrematchShowDownload CSV File
20.02.2021LiveShowDownload CSV File
20.02.2021PrematchShowDownload CSV File
19.02.2021LiveShowDownload CSV File
19.02.2021PrematchShowDownload CSV File
18.02.2021LiveShowDownload CSV File
18.02.2021PrematchShowDownload CSV File
17.02.2021LiveShowDownload CSV File
17.02.2021PrematchShowDownload CSV File
16.02.2021LiveShowDownload CSV File
16.02.2021PrematchShowDownload CSV File
15.02.2021LiveShowDownload CSV File
15.02.2021PrematchShowDownload CSV File
14.02.2021LiveShowDownload CSV File
14.02.2021PrematchShowDownload CSV File
13.02.2021LiveShowDownload CSV File
13.02.2021PrematchShowDownload CSV File
12.02.2021LiveShowDownload CSV File
12.02.2021PrematchShowDownload CSV File
11.02.2021LiveShowDownload CSV File
11.02.2021PrematchShowDownload CSV File
10.02.2021LiveShowDownload CSV File
10.02.2021PrematchShowDownload CSV File
09.02.2021LiveShowDownload CSV File
09.02.2021PrematchShowDownload CSV File
08.02.2021LiveShowDownload CSV File
08.02.2021PrematchShowDownload CSV File
07.02.2021LiveShowDownload CSV File
07.02.2021PrematchShowDownload CSV File
06.02.2021LiveShowDownload CSV File
06.02.2021PrematchShowDownload CSV File
05.02.2021LiveShowDownload CSV File
05.02.2021PrematchShowDownload CSV File
04.02.2021LiveShowDownload CSV File
04.02.2021PrematchShowDownload CSV File
03.02.2021LiveShowDownload CSV File
03.02.2021PrematchShowDownload CSV File
02.02.2021LiveShowDownload CSV File
02.02.2021PrematchShowDownload CSV File
01.02.2021LiveShowDownload CSV File
01.02.2021PrematchShowDownload CSV File
31.01.2021LiveShowDownload CSV File
31.01.2021PrematchShowDownload CSV File
30.01.2021LiveShowDownload CSV File
30.01.2021PrematchShowDownload CSV File
29.01.2021LiveShowDownload CSV File
29.01.2021PrematchShowDownload CSV File
28.01.2021LiveShowDownload CSV File
28.01.2021PrematchShowDownload CSV File
27.01.2021LiveShowDownload CSV File
27.01.2021PrematchShowDownload CSV File
26.01.2021LiveShowDownload CSV File
26.01.2021PrematchShowDownload CSV File
25.01.2021LiveShowDownload CSV File
25.01.2021PrematchShowDownload CSV File
24.01.2021LiveShowDownload CSV File
24.01.2021PrematchShowDownload CSV File
23.01.2021LiveShowDownload CSV File
23.01.2021PrematchShowDownload CSV File
22.01.2021LiveShowDownload CSV File
22.01.2021PrematchShowDownload CSV File
21.01.2021LiveShowDownload CSV File
21.01.2021PrematchShowDownload CSV File
20.01.2021LiveShowDownload CSV File
20.01.2021PrematchShowDownload CSV File
19.01.2021LiveShowDownload CSV File
19.01.2021PrematchShowDownload CSV File
18.01.2021LiveShowDownload CSV File
18.01.2021PrematchShowDownload CSV File
17.01.2021LiveShowDownload CSV File
17.01.2021PrematchShowDownload CSV File
16.01.2021LiveShowDownload CSV File
16.01.2021PrematchShowDownload CSV File
15.01.2021LiveShowDownload CSV File
15.01.2021PrematchShowDownload CSV File
14.01.2021LiveShowDownload CSV File
14.01.2021PrematchShowDownload CSV File
13.01.2021LiveShowDownload CSV File
13.01.2021PrematchShowDownload CSV File
12.01.2021LiveShowDownload CSV File
12.01.2021PrematchShowDownload CSV File
11.01.2021LiveShowDownload CSV File
11.01.2021PrematchShowDownload CSV File
10.01.2021LiveShowDownload CSV File
10.01.2021PrematchShowDownload CSV File
09.01.2021LiveShowDownload CSV File
09.01.2021PrematchShowDownload CSV File
08.01.2021LiveShowDownload CSV File
08.01.2021PrematchShowDownload CSV File
07.01.2021LiveShowDownload CSV File
07.01.2021PrematchShowDownload CSV File
06.01.2021LiveShowDownload CSV File
06.01.2021PrematchShowDownload CSV File
05.01.2021LiveShowDownload CSV File
05.01.2021PrematchShowDownload CSV File
04.01.2021LiveShowDownload CSV File
04.01.2021PrematchShowDownload CSV File
03.01.2021LiveShowDownload CSV File
03.01.2021PrematchShowDownload CSV File
02.01.2021LiveShowDownload CSV File
02.01.2021PrematchShowDownload CSV File
01.01.2021LiveShowDownload CSV File
01.01.2021PrematchShowDownload CSV File
31.12.2020LiveShowDownload CSV File
31.12.2020PrematchShowDownload CSV File
30.12.2020LiveShowDownload CSV File
30.12.2020PrematchShowDownload CSV File
29.12.2020LiveShowDownload CSV File
29.12.2020PrematchShowDownload CSV File
28.12.2020LiveShowDownload CSV File
28.12.2020PrematchShowDownload CSV File
27.12.2020LiveShowDownload CSV File
27.12.2020PrematchShowDownload CSV File
26.12.2020LiveShowDownload CSV File
26.12.2020PrematchShowDownload CSV File
25.12.2020LiveShowDownload CSV File
25.12.2020PrematchShowDownload CSV File
24.12.2020LiveShowDownload CSV File
24.12.2020PrematchShowDownload CSV File
23.12.2020LiveShowDownload CSV File
23.12.2020PrematchShowDownload CSV File
22.12.2020LiveShowDownload CSV File
22.12.2020PrematchShowDownload CSV File
21.12.2020LiveShowDownload CSV File
21.12.2020PrematchShowDownload CSV File
20.12.2020LiveShowDownload CSV File
20.12.2020PrematchShowDownload CSV File
19.12.2020LiveShowDownload CSV File
19.12.2020PrematchShowDownload CSV File
18.12.2020LiveShowDownload CSV File
18.12.2020PrematchShowDownload CSV File
17.12.2020LiveShowDownload CSV File
17.12.2020PrematchShowDownload CSV File
16.12.2020LiveShowDownload CSV File
16.12.2020PrematchShowDownload CSV File
15.12.2020LiveShowDownload CSV File
15.12.2020PrematchShowDownload CSV File
14.12.2020LiveShowDownload CSV File
14.12.2020PrematchShowDownload CSV File
13.12.2020LiveShowDownload CSV File
13.12.2020PrematchShowDownload CSV File
12.12.2020LiveShowDownload CSV File
12.12.2020PrematchShowDownload CSV File
11.12.2020LiveShowDownload CSV File
11.12.2020PrematchShowDownload CSV File
10.12.2020LiveShowDownload CSV File
10.12.2020PrematchShowDownload CSV File
09.12.2020LiveShowDownload CSV File
09.12.2020PrematchShowDownload CSV File
08.12.2020LiveShowDownload CSV File
08.12.2020PrematchShowDownload CSV File
07.12.2020LiveShowDownload CSV File
07.12.2020PrematchShowDownload CSV File
06.12.2020LiveShowDownload CSV File
06.12.2020LiveShowDownload CSV File
06.12.2020PrematchShowDownload CSV File
06.12.2020PrematchShowDownload CSV File
05.12.2020LiveShowDownload CSV File
05.12.2020PrematchShowDownload CSV File
04.12.2020LiveShowDownload CSV File
04.12.2020PrematchShowDownload CSV File
03.12.2020LiveShowDownload CSV File
03.12.2020PrematchShowDownload CSV File
02.12.2020LiveShowDownload CSV File
02.12.2020PrematchShowDownload CSV File
01.12.2020LiveShowDownload CSV File
01.12.2020PrematchShowDownload CSV File
30.11.2020LiveShowDownload CSV File
30.11.2020PrematchShowDownload CSV File
29.11.2020LiveShowDownload CSV File
29.11.2020PrematchShowDownload CSV File
28.11.2020LiveShowDownload CSV File
28.11.2020PrematchShowDownload CSV File
27.11.2020LiveShowDownload CSV File
27.11.2020PrematchShowDownload CSV File
26.11.2020LiveShowDownload CSV File
26.11.2020PrematchShowDownload CSV File
25.11.2020LiveShowDownload CSV File
25.11.2020PrematchShowDownload CSV File
24.11.2020LiveShowDownload CSV File
24.11.2020PrematchShowDownload CSV File
23.11.2020LiveShowDownload CSV File
23.11.2020PrematchShowDownload CSV File
22.11.2020LiveShowDownload CSV File
22.11.2020PrematchShowDownload CSV File
21.11.2020LiveShowDownload CSV File
21.11.2020PrematchShowDownload CSV File
20.11.2020LiveShowDownload CSV File
20.11.2020PrematchShowDownload CSV File
19.11.2020LiveShowDownload CSV File
19.11.2020PrematchShowDownload CSV File
18.11.2020LiveShowDownload CSV File
18.11.2020PrematchShowDownload CSV File
17.11.2020LiveShowDownload CSV File
17.11.2020PrematchShowDownload CSV File
16.11.2020LiveShowDownload CSV File
16.11.2020PrematchShowDownload CSV File
15.11.2020LiveShowDownload CSV File
15.11.2020PrematchShowDownload CSV File
14.11.2020LiveShowDownload CSV File
14.11.2020PrematchShowDownload CSV File
13.11.2020LiveShowDownload CSV File
13.11.2020PrematchShowDownload CSV File
12.11.2020LiveShowDownload CSV File
12.11.2020PrematchShowDownload CSV File
11.11.2020LiveShowDownload CSV File
11.11.2020PrematchShowDownload CSV File
10.11.2020LiveShowDownload CSV File
10.11.2020PrematchShowDownload CSV File
09.11.2020LiveShowDownload CSV File
09.11.2020PrematchShowDownload CSV File
08.11.2020LiveShowDownload CSV File
08.11.2020PrematchShowDownload CSV File
07.11.2020LiveShowDownload CSV File
07.11.2020PrematchShowDownload CSV File
06.11.2020LiveShowDownload CSV File
06.11.2020PrematchShowDownload CSV File
05.11.2020LiveShowDownload CSV File
05.11.2020PrematchShowDownload CSV File
04.11.2020LiveShowDownload CSV File
04.11.2020PrematchShowDownload CSV File
03.11.2020LiveShowDownload CSV File
03.11.2020PrematchShowDownload CSV File
02.11.2020LiveShowDownload CSV File
02.11.2020PrematchShowDownload CSV File
01.11.2020LiveShowDownload CSV File
01.11.2020PrematchShowDownload CSV File
31.10.2020LiveShowDownload CSV File
31.10.2020PrematchShowDownload CSV File
30.10.2020LiveShowDownload CSV File
30.10.2020PrematchShowDownload CSV File
29.10.2020LiveShowDownload CSV File
29.10.2020PrematchShowDownload CSV File
28.10.2020LiveShowDownload CSV File
28.10.2020PrematchShowDownload CSV File
27.10.2020LiveShowDownload CSV File
27.10.2020PrematchShowDownload CSV File
26.10.2020LiveShowDownload CSV File
26.10.2020PrematchShowDownload CSV File
25.10.2020LiveShowDownload CSV File
25.10.2020PrematchShowDownload CSV File
24.10.2020LiveShowDownload CSV File
24.10.2020PrematchShowDownload CSV File
23.10.2020LiveShowDownload CSV File
23.10.2020PrematchShowDownload CSV File
22.10.2020LiveShowDownload CSV File
22.10.2020PrematchShowDownload CSV File
21.10.2020LiveShowDownload CSV File
21.10.2020PrematchShowDownload CSV File
20.10.2020LiveShowDownload CSV File
20.10.2020PrematchShowDownload CSV File
19.10.2020LiveShowDownload CSV File
19.10.2020PrematchShowDownload CSV File
18.10.2020LiveShowDownload CSV File
18.10.2020PrematchShowDownload CSV File
17.10.2020LiveShowDownload CSV File
17.10.2020PrematchShowDownload CSV File
16.10.2020LiveShowDownload CSV File
16.10.2020PrematchShowDownload CSV File
15.10.2020LiveShowDownload CSV File
15.10.2020PrematchShowDownload CSV File
14.10.2020LiveShowDownload CSV File
14.10.2020PrematchShowDownload CSV File
14.10.2020LiveShowDownload CSV File
13.10.2020LiveShowDownload CSV File
13.10.2020PrematchShowDownload CSV File
13.10.2020PrematchShowDownload CSV File
12.10.2020LiveShowDownload CSV File
12.10.2020PrematchShowDownload CSV File
12.10.2020LiveShowDownload CSV File
11.10.2020LiveShowDownload CSV File
11.10.2020PrematchShowDownload CSV File
11.10.2020LiveShowDownload CSV File
10.10.2020LiveShowDownload CSV File
10.10.2020LiveShowDownload CSV File
10.10.2020PrematchShowDownload CSV File
10.10.2020PrematchShowDownload CSV File
09.10.2020LiveShowDownload CSV File
09.10.2020PrematchShowDownload CSV File
08.10.2020LiveShowDownload CSV File
08.10.2020PrematchShowDownload CSV File
08.10.2020LiveShowDownload CSV File
07.10.2020LiveShowDownload CSV File
07.10.2020PrematchShowDownload CSV File
06.10.2020LiveShowDownload CSV File
06.10.2020PrematchShowDownload CSV File
05.10.2020LiveShowDownload CSV File
05.10.2020PrematchShowDownload CSV File
04.10.2020LiveShowDownload CSV File
04.10.2020PrematchShowDownload CSV File
03.10.2020LiveShowDownload CSV File
03.10.2020PrematchShowDownload CSV File
02.10.2020LiveShowDownload CSV File
02.10.2020PrematchShowDownload CSV File
01.10.2020LiveShowDownload CSV File
01.10.2020PrematchShowDownload CSV File
30.09.2020LiveShowDownload CSV File
30.09.2020PrematchShowDownload CSV File
29.09.2020LiveShowDownload CSV File
29.09.2020PrematchShowDownload CSV File
28.09.2020LiveShowDownload CSV File
28.09.2020PrematchShowDownload CSV File
27.09.2020LiveShowDownload CSV File
27.09.2020PrematchShowDownload CSV File
26.09.2020LiveShowDownload CSV File
26.09.2020PrematchShowDownload CSV File
25.09.2020LiveShowDownload CSV File
25.09.2020PrematchShowDownload CSV File
24.09.2020LiveShowDownload CSV File
24.09.2020PrematchShowDownload CSV File
23.09.2020LiveShowDownload CSV File
23.09.2020PrematchShowDownload CSV File
22.09.2020LiveShowDownload CSV File
22.09.2020PrematchShowDownload CSV File
21.09.2020LiveShowDownload CSV File
21.09.2020PrematchShowDownload CSV File
20.09.2020LiveShowDownload CSV File
20.09.2020PrematchShowDownload CSV File
19.09.2020LiveShowDownload CSV File
19.09.2020PrematchShowDownload CSV File
19.09.2020LiveShowDownload CSV File
18.09.2020LiveShowDownload CSV File
18.09.2020PrematchShowDownload CSV File
17.09.2020LiveShowDownload CSV File
17.09.2020PrematchShowDownload CSV File
16.09.2020LiveShowDownload CSV File
16.09.2020PrematchShowDownload CSV File
15.09.2020LiveShowDownload CSV File
15.09.2020PrematchShowDownload CSV File
14.09.2020LiveShowDownload CSV File
14.09.2020PrematchShowDownload CSV File
13.09.2020LiveShowDownload CSV File
13.09.2020PrematchShowDownload CSV File
12.09.2020LiveShowDownload CSV File
12.09.2020PrematchShowDownload CSV File
12.09.2020PrematchShowDownload CSV File
11.09.2020LiveShowDownload CSV File
11.09.2020PrematchShowDownload CSV File
11.09.2020PrematchShowDownload CSV File
10.09.2020LiveShowDownload CSV File
10.09.2020PrematchShowDownload CSV File
09.09.2020LiveShowDownload CSV File
09.09.2020PrematchShowDownload CSV File
08.09.2020LiveShowDownload CSV File
08.09.2020PrematchShowDownload CSV File
07.09.2020LiveShowDownload CSV File
07.09.2020PrematchShowDownload CSV File
06.09.2020LiveShowDownload CSV File
06.09.2020PrematchShowDownload CSV File
05.09.2020LiveShowDownload CSV File
05.09.2020PrematchShowDownload CSV File
04.09.2020LiveShowDownload CSV File
04.09.2020PrematchShowDownload CSV File
04.09.2020LiveShowDownload CSV File
03.09.2020LiveShowDownload CSV File
03.09.2020PrematchShowDownload CSV File
02.09.2020LiveShowDownload CSV File
02.09.2020PrematchShowDownload CSV File
01.09.2020LiveShowDownload CSV File
01.09.2020PrematchShowDownload CSV File
31.08.2020LiveShowDownload CSV File
31.08.2020PrematchShowDownload CSV File
30.08.2020LiveShowDownload CSV File
30.08.2020PrematchShowDownload CSV File
29.08.2020LiveShowDownload CSV File
29.08.2020PrematchShowDownload CSV File
28.08.2020LiveShowDownload CSV File
28.08.2020PrematchShowDownload CSV File
27.08.2020LiveShowDownload CSV File
27.08.2020PrematchShowDownload CSV File
26.08.2020LiveShowDownload CSV File
26.08.2020PrematchShowDownload CSV File
25.08.2020LiveShowDownload CSV File
25.08.2020PrematchShowDownload CSV File
24.08.2020LiveShowDownload CSV File
24.08.2020PrematchShowDownload CSV File
23.08.2020LiveShowDownload CSV File
23.08.2020PrematchShowDownload CSV File
22.08.2020LiveShowDownload CSV File
22.08.2020PrematchShowDownload CSV File
21.08.2020LiveShowDownload CSV File
21.08.2020PrematchShowDownload CSV File
20.08.2020LiveShowDownload CSV File
20.08.2020PrematchShowDownload CSV File
19.08.2020LiveShowDownload CSV File
19.08.2020PrematchShowDownload CSV File
18.08.2020LiveShowDownload CSV File
18.08.2020PrematchShowDownload CSV File
17.08.2020LiveShowDownload CSV File
17.08.2020PrematchShowDownload CSV File
17.08.2020PrematchShowDownload CSV File
16.08.2020LiveShowDownload CSV File
16.08.2020PrematchShowDownload CSV File
16.08.2020LiveShowDownload CSV File
15.08.2020LiveShowDownload CSV File
15.08.2020PrematchShowDownload CSV File
14.08.2020LiveShowDownload CSV File
14.08.2020PrematchShowDownload CSV File
13.08.2020LiveShowDownload CSV File
13.08.2020LiveShowDownload CSV File
13.08.2020PrematchShowDownload CSV File
13.08.2020PrematchShowDownload CSV File
12.08.2020LiveShowDownload CSV File
12.08.2020PrematchShowDownload CSV File
11.08.2020LiveShowDownload CSV File
11.08.2020PrematchShowDownload CSV File
10.08.2020LiveShowDownload CSV File
10.08.2020PrematchShowDownload CSV File
09.08.2020LiveShowDownload CSV File
09.08.2020PrematchShowDownload CSV File
08.08.2020LiveShowDownload CSV File
08.08.2020PrematchShowDownload CSV File
07.08.2020LiveShowDownload CSV File
07.08.2020PrematchShowDownload CSV File
06.08.2020LiveShowDownload CSV File
06.08.2020PrematchShowDownload CSV File
05.08.2020LiveShowDownload CSV File
05.08.2020PrematchShowDownload CSV File
04.08.2020LiveShowDownload CSV File
04.08.2020PrematchShowDownload CSV File
03.08.2020LiveShowDownload CSV File
03.08.2020PrematchShowDownload CSV File
02.08.2020LiveShowDownload CSV File
02.08.2020PrematchShowDownload CSV File
01.08.2020LiveShowDownload CSV File
01.08.2020PrematchShowDownload CSV File
31.07.2020LiveShowDownload CSV File
31.07.2020PrematchShowDownload CSV File
30.07.2020LiveShowDownload CSV File
30.07.2020LiveShowDownload CSV File
30.07.2020PrematchShowDownload CSV File
30.07.2020PrematchShowDownload CSV File
29.07.2020LiveShowDownload CSV File
29.07.2020PrematchShowDownload CSV File
28.07.2020LiveShowDownload CSV File
28.07.2020LiveShowDownload CSV File
28.07.2020PrematchShowDownload CSV File
27.07.2020LiveShowDownload CSV File
27.07.2020PrematchShowDownload CSV File
26.07.2020LiveShowDownload CSV File
26.07.2020PrematchShowDownload CSV File
26.07.2020PrematchShowDownload CSV File
25.07.2020LiveShowDownload CSV File
25.07.2020PrematchShowDownload CSV File
24.07.2020LiveShowDownload CSV File
24.07.2020PrematchShowDownload CSV File
23.07.2020LiveShowDownload CSV File
23.07.2020PrematchShowDownload CSV File
22.07.2020LiveShowDownload CSV File
22.07.2020PrematchShowDownload CSV File
21.07.2020LiveShowDownload CSV File
21.07.2020PrematchShowDownload CSV File
20.07.2020LiveShowDownload CSV File
20.07.2020PrematchShowDownload CSV File
20.07.2020LiveShowDownload CSV File
19.07.2020LiveShowDownload CSV File
19.07.2020PrematchShowDownload CSV File
18.07.2020LiveShowDownload CSV File
18.07.2020PrematchShowDownload CSV File
17.07.2020LiveShowDownload CSV File
17.07.2020PrematchShowDownload CSV File
16.07.2020LiveShowDownload CSV File
16.07.2020PrematchShowDownload CSV File
15.07.2020LiveShowDownload CSV File
15.07.2020PrematchShowDownload CSV File
14.07.2020LiveShowDownload CSV File
14.07.2020PrematchShowDownload CSV File
13.07.2020LiveShowDownload CSV File
13.07.2020PrematchShowDownload CSV File
12.07.2020LiveShowDownload CSV File
12.07.2020PrematchShowDownload CSV File
12.07.2020LiveShowDownload CSV File
11.07.2020LiveShowDownload CSV File
11.07.2020PrematchShowDownload CSV File
11.07.2020LiveShowDownload CSV File
10.07.2020LiveShowDownload CSV File
10.07.2020PrematchShowDownload CSV File
09.07.2020LiveShowDownload CSV File
09.07.2020PrematchShowDownload CSV File
08.07.2020LiveShowDownload CSV File
08.07.2020PrematchShowDownload CSV File
07.07.2020LiveShowDownload CSV File
07.07.2020PrematchShowDownload CSV File
06.07.2020LiveShowDownload CSV File
06.07.2020PrematchShowDownload CSV File
05.07.2020LiveShowDownload CSV File
05.07.2020LiveShowDownload CSV File
05.07.2020PrematchShowDownload CSV File
05.07.2020PrematchShowDownload CSV File
04.07.2020LiveShowDownload CSV File
04.07.2020PrematchShowDownload CSV File
04.07.2020LiveShowDownload CSV File
03.07.2020LiveShowDownload CSV File
03.07.2020PrematchShowDownload CSV File
03.07.2020LiveShowDownload CSV File
02.07.2020LiveShowDownload CSV File
02.07.2020PrematchShowDownload CSV File
01.07.2020LiveShowDownload CSV File
01.07.2020PrematchShowDownload CSV File
30.06.2020LiveShowDownload CSV File
30.06.2020PrematchShowDownload CSV File
29.06.2020LiveShowDownload CSV File
29.06.2020PrematchShowDownload CSV File
28.06.2020LiveShowDownload CSV File
28.06.2020PrematchShowDownload CSV File
27.06.2020LiveShowDownload CSV File
27.06.2020PrematchShowDownload CSV File
26.06.2020LiveShowDownload CSV File
26.06.2020PrematchShowDownload CSV File
25.06.2020LiveShowDownload CSV File
25.06.2020PrematchShowDownload CSV File
24.06.2020LiveShowDownload CSV File
24.06.2020PrematchShowDownload CSV File
23.06.2020LiveShowDownload CSV File
23.06.2020PrematchShowDownload CSV File
22.06.2020LiveShowDownload CSV File
22.06.2020PrematchShowDownload CSV File
21.06.2020LiveShowDownload CSV File
21.06.2020PrematchShowDownload CSV File
20.06.2020LiveShowDownload CSV File
20.06.2020PrematchShowDownload CSV File
19.06.2020LiveShowDownload CSV File
19.06.2020PrematchShowDownload CSV File
18.06.2020LiveShowDownload CSV File
18.06.2020PrematchShowDownload CSV File
17.06.2020LiveShowDownload CSV File
17.06.2020PrematchShowDownload CSV File
16.06.2020LiveShowDownload CSV File
16.06.2020PrematchShowDownload CSV File
15.06.2020LiveShowDownload CSV File
15.06.2020PrematchShowDownload CSV File
14.06.2020LiveShowDownload CSV File
14.06.2020PrematchShowDownload CSV File
13.06.2020LiveShowDownload CSV File
13.06.2020PrematchShowDownload CSV File
13.06.2020LiveShowDownload CSV File
12.06.2020LiveShowDownload CSV File
12.06.2020PrematchShowDownload CSV File
11.06.2020LiveShowDownload CSV File
11.06.2020PrematchShowDownload CSV File
10.06.2020LiveShowDownload CSV File
10.06.2020PrematchShowDownload CSV File
09.06.2020LiveShowDownload CSV File
09.06.2020PrematchShowDownload CSV File
08.06.2020LiveShowDownload CSV File
08.06.2020PrematchShowDownload CSV File
07.06.2020LiveShowDownload CSV File
07.06.2020PrematchShowDownload CSV File
06.06.2020LiveShowDownload CSV File
06.06.2020PrematchShowDownload CSV File
05.06.2020LiveShowDownload CSV File
05.06.2020PrematchShowDownload CSV File
04.06.2020LiveShowDownload CSV File
04.06.2020PrematchShowDownload CSV File
03.06.2020LiveShowDownload CSV File
03.06.2020PrematchShowDownload CSV File
02.06.2020LiveShowDownload CSV File
02.06.2020PrematchShowDownload CSV File
01.06.2020LiveShowDownload CSV File
01.06.2020PrematchShowDownload CSV File
31.05.2020LiveShowDownload CSV File
31.05.2020PrematchShowDownload CSV File
30.05.2020LiveShowDownload CSV File
30.05.2020PrematchShowDownload CSV File
29.05.2020LiveShowDownload CSV File
29.05.2020PrematchShowDownload CSV File
28.05.2020LiveShowDownload CSV File
28.05.2020PrematchShowDownload CSV File
27.05.2020LiveShowDownload CSV File
27.05.2020PrematchShowDownload CSV File
26.05.2020LiveShowDownload CSV File
26.05.2020PrematchShowDownload CSV File
25.05.2020LiveShowDownload CSV File
25.05.2020PrematchShowDownload CSV File
24.05.2020LiveShowDownload CSV File
24.05.2020PrematchShowDownload CSV File
23.05.2020LiveShowDownload CSV File
23.05.2020PrematchShowDownload CSV File
22.05.2020LiveShowDownload CSV File
22.05.2020PrematchShowDownload CSV File
21.05.2020LiveShowDownload CSV File
21.05.2020PrematchShowDownload CSV File
20.05.2020LiveShowDownload CSV File
20.05.2020PrematchShowDownload CSV File
19.05.2020LiveShowDownload CSV File
19.05.2020PrematchShowDownload CSV File
18.05.2020LiveShowDownload CSV File
18.05.2020PrematchShowDownload CSV File
17.05.2020LiveShowDownload CSV File
17.05.2020PrematchShowDownload CSV File
16.05.2020LiveShowDownload CSV File
16.05.2020PrematchShowDownload CSV File
15.05.2020LiveShowDownload CSV File
15.05.2020PrematchShowDownload CSV File
14.05.2020LiveShowDownload CSV File
14.05.2020PrematchShowDownload CSV File
13.05.2020LiveShowDownload CSV File
13.05.2020PrematchShowDownload CSV File
12.05.2020LiveShowDownload CSV File
12.05.2020PrematchShowDownload CSV File
11.05.2020LiveShowDownload CSV File
11.05.2020PrematchShowDownload CSV File
10.05.2020LiveShowDownload CSV File
10.05.2020PrematchShowDownload CSV File
09.05.2020LiveShowDownload CSV File
09.05.2020PrematchShowDownload CSV File
08.05.2020LiveShowDownload CSV File
08.05.2020PrematchShowDownload CSV File
07.05.2020LiveShowDownload CSV File
07.05.2020PrematchShowDownload CSV File
06.05.2020LiveShowDownload CSV File
06.05.2020PrematchShowDownload CSV File
05.05.2020LiveShowDownload CSV File
05.05.2020PrematchShowDownload CSV File
04.05.2020LiveShowDownload CSV File
04.05.2020PrematchShowDownload CSV File
03.05.2020LiveShowDownload CSV File
03.05.2020PrematchShowDownload CSV File
02.05.2020LiveShowDownload CSV File
02.05.2020PrematchShowDownload CSV File
01.05.2020LiveShowDownload CSV File
01.05.2020PrematchShowDownload CSV File
30.04.2020LiveShowDownload CSV File
30.04.2020PrematchShowDownload CSV File
29.04.2020LiveShowDownload CSV File
29.04.2020PrematchShowDownload CSV File
28.04.2020LiveShowDownload CSV File
28.04.2020PrematchShowDownload CSV File
27.04.2020LiveShowDownload CSV File
27.04.2020PrematchShowDownload CSV File
26.04.2020LiveShowDownload CSV File
26.04.2020PrematchShowDownload CSV File
25.04.2020LiveShowDownload CSV File
25.04.2020PrematchShowDownload CSV File
24.04.2020LiveShowDownload CSV File
24.04.2020PrematchShowDownload CSV File
23.04.2020LiveShowDownload CSV File
23.04.2020PrematchShowDownload CSV File
22.04.2020LiveShowDownload CSV File
22.04.2020PrematchShowDownload CSV File
21.04.2020LiveShowDownload CSV File
21.04.2020PrematchShowDownload CSV File
20.04.2020LiveShowDownload CSV File
20.04.2020PrematchShowDownload CSV File
20.04.2020LiveShowDownload CSV File
19.04.2020LiveShowDownload CSV File
19.04.2020PrematchShowDownload CSV File
18.04.2020LiveShowDownload CSV File
18.04.2020PrematchShowDownload CSV File
17.04.2020LiveShowDownload CSV File
17.04.2020PrematchShowDownload CSV File
17.04.2020LiveShowDownload CSV File
16.04.2020LiveShowDownload CSV File
16.04.2020PrematchShowDownload CSV File
15.04.2020LiveShowDownload CSV File
15.04.2020PrematchShowDownload CSV File
14.04.2020LiveShowDownload CSV File
14.04.2020PrematchShowDownload CSV File
14.04.2020LiveShowDownload CSV File
13.04.2020LiveShowDownload CSV File
13.04.2020PrematchShowDownload CSV File
13.04.2020LiveShowDownload CSV File
12.04.2020LiveShowDownload CSV File
12.04.2020PrematchShowDownload CSV File
12.04.2020LiveShowDownload CSV File
11.04.2020LiveShowDownload CSV File
11.04.2020PrematchShowDownload CSV File
10.04.2020LiveShowDownload CSV File
10.04.2020PrematchShowDownload CSV File
09.04.2020LiveShowDownload CSV File
09.04.2020PrematchShowDownload CSV File
08.04.2020LiveShowDownload CSV File
08.04.2020PrematchShowDownload CSV File
07.04.2020LiveShowDownload CSV File
07.04.2020PrematchShowDownload CSV File
06.04.2020LiveShowDownload CSV File
06.04.2020PrematchShowDownload CSV File
05.04.2020LiveShowDownload CSV File
05.04.2020PrematchShowDownload CSV File
04.04.2020LiveShowDownload CSV File
04.04.2020PrematchShowDownload CSV File
03.04.2020LiveShowDownload CSV File
03.04.2020PrematchShowDownload CSV File
02.04.2020LiveShowDownload CSV File
02.04.2020PrematchShowDownload CSV File
02.04.2020LiveShowDownload CSV File
01.04.2020LiveShowDownload CSV File
01.04.2020PrematchShowDownload CSV File
01.04.2020LiveShowDownload CSV File
31.03.2020LiveShowDownload CSV File
31.03.2020PrematchShowDownload CSV File
30.03.2020LiveShowDownload CSV File
30.03.2020PrematchShowDownload CSV File
29.03.2020LiveShowDownload CSV File
29.03.2020PrematchShowDownload CSV File
28.03.2020LiveShowDownload CSV File
28.03.2020PrematchShowDownload CSV File
28.03.2020PrematchShowDownload CSV File
27.03.2020LiveShowDownload CSV File
27.03.2020PrematchShowDownload CSV File
26.03.2020LiveShowDownload CSV File
26.03.2020PrematchShowDownload CSV File
25.03.2020LiveShowDownload CSV File
25.03.2020PrematchShowDownload CSV File
24.03.2020LiveShowDownload CSV File
24.03.2020PrematchShowDownload CSV File
23.03.2020LiveShowDownload CSV File
23.03.2020PrematchShowDownload CSV File
22.03.2020LiveShowDownload CSV File
22.03.2020PrematchShowDownload CSV File
21.03.2020LiveShowDownload CSV File
21.03.2020PrematchShowDownload CSV File
20.03.2020LiveShowDownload CSV File
20.03.2020PrematchShowDownload CSV File
19.03.2020LiveShowDownload CSV File
19.03.2020PrematchShowDownload CSV File
19.03.2020LiveShowDownload CSV File
18.03.2020LiveShowDownload CSV File
18.03.2020PrematchShowDownload CSV File
17.03.2020LiveShowDownload CSV File
17.03.2020PrematchShowDownload CSV File
16.03.2020LiveShowDownload CSV File
16.03.2020PrematchShowDownload CSV File
15.03.2020LiveShowDownload CSV File
15.03.2020PrematchShowDownload CSV File
14.03.2020LiveShowDownload CSV File
14.03.2020PrematchShowDownload CSV File
13.03.2020LiveShowDownload CSV File
13.03.2020PrematchShowDownload CSV File
12.03.2020LiveShowDownload CSV File
12.03.2020PrematchShowDownload CSV File
11.03.2020LiveShowDownload CSV File
11.03.2020PrematchShowDownload CSV File
10.03.2020LiveShowDownload CSV File
10.03.2020PrematchShowDownload CSV File
09.03.2020LiveShowDownload CSV File
09.03.2020PrematchShowDownload CSV File
08.03.2020LiveShowDownload CSV File
08.03.2020PrematchShowDownload CSV File
07.03.2020LiveShowDownload CSV File
07.03.2020PrematchShowDownload CSV File
06.03.2020LiveShowDownload CSV File
06.03.2020PrematchShowDownload CSV File
05.03.2020LiveShowDownload CSV File
05.03.2020PrematchShowDownload CSV File
04.03.2020LiveShowDownload CSV File
04.03.2020PrematchShowDownload CSV File
03.03.2020LiveShowDownload CSV File
03.03.2020PrematchShowDownload CSV File
02.03.2020LiveShowDownload CSV File
02.03.2020PrematchShowDownload CSV File
01.03.2020LiveShowDownload CSV File
01.03.2020PrematchShowDownload CSV File
29.02.2020LiveShowDownload CSV File
29.02.2020PrematchShowDownload CSV File
28.02.2020LiveShowDownload CSV File
28.02.2020PrematchShowDownload CSV File
27.02.2020LiveShowDownload CSV File
27.02.2020PrematchShowDownload CSV File
26.02.2020LiveShowDownload CSV File
26.02.2020PrematchShowDownload CSV File
25.02.2020LiveShowDownload CSV File
25.02.2020PrematchShowDownload CSV File
24.02.2020LiveShowDownload CSV File
24.02.2020PrematchShowDownload CSV File
23.02.2020LiveShowDownload CSV File
23.02.2020PrematchShowDownload CSV File
22.02.2020LiveShowDownload CSV File
22.02.2020PrematchShowDownload CSV File
21.02.2020LiveShowDownload CSV File
21.02.2020PrematchShowDownload CSV File
21.02.2020LiveShowDownload CSV File
20.02.2020LiveShowDownload CSV File
20.02.2020PrematchShowDownload CSV File
19.02.2020LiveShowDownload CSV File
19.02.2020PrematchShowDownload CSV File
18.02.2020LiveShowDownload CSV File
18.02.2020PrematchShowDownload CSV File
17.02.2020LiveShowDownload CSV File
17.02.2020PrematchShowDownload CSV File
17.02.2020LiveShowDownload CSV File
16.02.2020LiveShowDownload CSV File
16.02.2020LiveShowDownload CSV File
16.02.2020PrematchShowDownload CSV File
16.02.2020PrematchShowDownload CSV File
15.02.2020LiveShowDownload CSV File
15.02.2020PrematchShowDownload CSV File
15.02.2020LiveShowDownload CSV File
14.02.2020LiveShowDownload CSV File
14.02.2020PrematchShowDownload CSV File
13.02.2020LiveShowDownload CSV File
13.02.2020PrematchShowDownload CSV File
12.02.2020LiveShowDownload CSV File
12.02.2020PrematchShowDownload CSV File
12.02.2020LiveShowDownload CSV File
11.02.2020LiveShowDownload CSV File
11.02.2020PrematchShowDownload CSV File
10.02.2020LiveShowDownload CSV File
10.02.2020PrematchShowDownload CSV File
10.02.2020LiveShowDownload CSV File
09.02.2020LiveShowDownload CSV File
09.02.2020PrematchShowDownload CSV File
08.02.2020LiveShowDownload CSV File
08.02.2020PrematchShowDownload CSV File
08.02.2020LiveShowDownload CSV File
07.02.2020LiveShowDownload CSV File
07.02.2020PrematchShowDownload CSV File
06.02.2020LiveShowDownload CSV File
06.02.2020PrematchShowDownload CSV File
05.02.2020LiveShowDownload CSV File
05.02.2020LiveShowDownload CSV File
05.02.2020PrematchShowDownload CSV File
04.02.2020LiveShowDownload CSV File
04.02.2020PrematchShowDownload CSV File
03.02.2020LiveShowDownload CSV File
03.02.2020PrematchShowDownload CSV File
02.02.2020LiveShowDownload CSV File
02.02.2020PrematchShowDownload CSV File
01.02.2020LiveShowDownload CSV File
01.02.2020PrematchShowDownload CSV File
31.01.2020LiveShowDownload CSV File
31.01.2020PrematchShowDownload CSV File
30.01.2020LiveShowDownload CSV File
30.01.2020PrematchShowDownload CSV File
29.01.2020LiveShowDownload CSV File
29.01.2020PrematchShowDownload CSV File
28.01.2020LiveShowDownload CSV File
28.01.2020PrematchShowDownload CSV File
28.01.2020LiveShowDownload CSV File
27.01.2020LiveShowDownload CSV File
27.01.2020PrematchShowDownload CSV File
26.01.2020LiveShowDownload CSV File
26.01.2020PrematchShowDownload CSV File
26.01.2020LiveShowDownload CSV File
25.01.2020LiveShowDownload CSV File
25.01.2020PrematchShowDownload CSV File
24.01.2020LiveShowDownload CSV File
24.01.2020PrematchShowDownload CSV File
24.01.2020LiveShowDownload CSV File
23.01.2020LiveShowDownload CSV File
23.01.2020PrematchShowDownload CSV File
22.01.2020LiveShowDownload CSV File
22.01.2020PrematchShowDownload CSV File
21.01.2020LiveShowDownload CSV File
21.01.2020PrematchShowDownload CSV File
21.01.2020LiveShowDownload CSV File
20.01.2020LiveShowDownload CSV File
20.01.2020LiveShowDownload CSV File
20.01.2020PrematchShowDownload CSV File
19.01.2020LiveShowDownload CSV File
19.01.2020PrematchShowDownload CSV File
18.01.2020LiveShowDownload CSV File
18.01.2020PrematchShowDownload CSV File
17.01.2020LiveShowDownload CSV File
17.01.2020PrematchShowDownload CSV File
17.01.2020LiveShowDownload CSV File
16.01.2020LiveShowDownload CSV File
16.01.2020PrematchShowDownload CSV File
15.01.2020LiveShowDownload CSV File
15.01.2020PrematchShowDownload CSV File
14.01.2020LiveShowDownload CSV File
14.01.2020PrematchShowDownload CSV File
13.01.2020LiveShowDownload CSV File
13.01.2020PrematchShowDownload CSV File
12.01.2020LiveShowDownload CSV File
12.01.2020PrematchShowDownload CSV File
12.01.2020LiveShowDownload CSV File
11.01.2020LiveShowDownload CSV File
11.01.2020PrematchShowDownload CSV File
10.01.2020LiveShowDownload CSV File
10.01.2020PrematchShowDownload CSV File
10.01.2020LiveShowDownload CSV File
09.01.2020LiveShowDownload CSV File
09.01.2020PrematchShowDownload CSV File
08.01.2020LiveShowDownload CSV File
08.01.2020PrematchShowDownload CSV File
08.01.2020LiveShowDownload CSV File
07.01.2020LiveShowDownload CSV File
07.01.2020PrematchShowDownload CSV File
06.01.2020LiveShowDownload CSV File
06.01.2020PrematchShowDownload CSV File
05.01.2020LiveShowDownload CSV File
05.01.2020PrematchShowDownload CSV File
05.01.2020PrematchShowDownload CSV File
04.01.2020LiveShowDownload CSV File
04.01.2020PrematchShowDownload CSV File
03.01.2020LiveShowDownload CSV File
03.01.2020PrematchShowDownload CSV File
02.01.2020LiveShowDownload CSV File
02.01.2020PrematchShowDownload CSV File
02.01.2020LiveShowDownload CSV File
01.01.2020LiveShowDownload CSV File
01.01.2020PrematchShowDownload CSV File
01.01.2020LiveShowDownload CSV File
31.12.2019LiveShowDownload CSV File
31.12.2019PrematchShowDownload CSV File
30.12.2019LiveShowDownload CSV File
30.12.2019PrematchShowDownload CSV File
29.12.2019LiveShowDownload CSV File
29.12.2019PrematchShowDownload CSV File
28.12.2019LiveShowDownload CSV File
28.12.2019PrematchShowDownload CSV File
28.12.2019LiveShowDownload CSV File
27.12.2019LiveShowDownload CSV File
27.12.2019PrematchShowDownload CSV File
26.12.2019LiveShowDownload CSV File
26.12.2019PrematchShowDownload CSV File
25.12.2019LiveShowDownload CSV File
25.12.2019PrematchShowDownload CSV File
25.12.2019LiveShowDownload CSV File
24.12.2019LiveShowDownload CSV File
24.12.2019PrematchShowDownload CSV File
23.12.2019LiveShowDownload CSV File
23.12.2019PrematchShowDownload CSV File
22.12.2019LiveShowDownload CSV File
22.12.2019PrematchShowDownload CSV File
21.12.2019LiveShowDownload CSV File
21.12.2019PrematchShowDownload CSV File
21.12.2019LiveShowDownload CSV File
20.12.2019LiveShowDownload CSV File
20.12.2019PrematchShowDownload CSV File
19.12.2019LiveShowDownload CSV File
19.12.2019PrematchShowDownload CSV File
18.12.2019LiveShowDownload CSV File
18.12.2019PrematchShowDownload CSV File
17.12.2019LiveShowDownload CSV File
17.12.2019LiveShowDownload CSV File
17.12.2019PrematchShowDownload CSV File
16.12.2019LiveShowDownload CSV File
16.12.2019PrematchShowDownload CSV File
15.12.2019LiveShowDownload CSV File
15.12.2019PrematchShowDownload CSV File
15.12.2019LiveShowDownload CSV File
14.12.2019LiveShowDownload CSV File
14.12.2019PrematchShowDownload CSV File
14.12.2019PrematchShowDownload CSV File
13.12.2019LiveShowDownload CSV File
13.12.2019PrematchShowDownload CSV File
12.12.2019LiveShowDownload CSV File
12.12.2019LiveShowDownload CSV File
12.12.2019PrematchShowDownload CSV File
11.12.2019LiveShowDownload CSV File
11.12.2019PrematchShowDownload CSV File
10.12.2019LiveShowDownload CSV File
10.12.2019PrematchShowDownload CSV File
09.12.2019LiveShowDownload CSV File
09.12.2019PrematchShowDownload CSV File
08.12.2019LiveShowDownload CSV File
08.12.2019PrematchShowDownload CSV File
08.12.2019LiveShowDownload CSV File
07.12.2019LiveShowDownload CSV File
07.12.2019PrematchShowDownload CSV File
07.12.2019LiveShowDownload CSV File
06.12.2019LiveShowDownload CSV File
06.12.2019PrematchShowDownload CSV File
05.12.2019LiveShowDownload CSV File
05.12.2019PrematchShowDownload CSV File
04.12.2019LiveShowDownload CSV File
04.12.2019PrematchShowDownload CSV File
03.12.2019LiveShowDownload CSV File
03.12.2019PrematchShowDownload CSV File
02.12.2019LiveShowDownload CSV File
02.12.2019PrematchShowDownload CSV File
01.12.2019LiveShowDownload CSV File
01.12.2019PrematchShowDownload CSV File
30.11.2019LiveShowDownload CSV File
30.11.2019PrematchShowDownload CSV File
30.11.2019LiveShowDownload CSV File
29.11.2019LiveShowDownload CSV File
29.11.2019LiveShowDownload CSV File
29.11.2019PrematchShowDownload CSV File
28.11.2019LiveShowDownload CSV File
28.11.2019PrematchShowDownload CSV File
28.11.2019LiveShowDownload CSV File
27.11.2019LiveShowDownload CSV File
27.11.2019PrematchShowDownload CSV File
26.11.2019LiveShowDownload CSV File
26.11.2019LiveShowDownload CSV File
26.11.2019PrematchShowDownload CSV File
25.11.2019LiveShowDownload CSV File
25.11.2019PrematchShowDownload CSV File
24.11.2019LiveShowDownload CSV File
24.11.2019PrematchShowDownload CSV File
23.11.2019LiveShowDownload CSV File
23.11.2019PrematchShowDownload CSV File
23.11.2019PrematchShowDownload CSV File
22.11.2019LiveShowDownload CSV File
22.11.2019PrematchShowDownload CSV File
21.11.2019LiveShowDownload CSV File
21.11.2019LiveShowDownload CSV File
21.11.2019PrematchShowDownload CSV File
20.11.2019LiveShowDownload CSV File
20.11.2019LiveShowDownload CSV File
20.11.2019PrematchShowDownload CSV File
20.11.2019PrematchShowDownload CSV File
19.11.2019LiveShowDownload CSV File
19.11.2019PrematchShowDownload CSV File
18.11.2019LiveShowDownload CSV File
18.11.2019LiveShowDownload CSV File
18.11.2019PrematchShowDownload CSV File
17.11.2019LiveShowDownload CSV File
17.11.2019PrematchShowDownload CSV File
17.11.2019LiveShowDownload CSV File
16.11.2019LiveShowDownload CSV File
16.11.2019LiveShowDownload CSV File
16.11.2019PrematchShowDownload CSV File
16.11.2019PrematchShowDownload CSV File
15.11.2019LiveShowDownload CSV File
15.11.2019PrematchShowDownload CSV File
14.11.2019LiveShowDownload CSV File
14.11.2019LiveShowDownload CSV File
14.11.2019PrematchShowDownload CSV File
13.11.2019LiveShowDownload CSV File
13.11.2019PrematchShowDownload CSV File
12.11.2019LiveShowDownload CSV File
12.11.2019PrematchShowDownload CSV File
12.11.2019LiveShowDownload CSV File
11.11.2019LiveShowDownload CSV File
11.11.2019PrematchShowDownload CSV File
11.11.2019LiveShowDownload CSV File
10.11.2019LiveShowDownload CSV File
10.11.2019PrematchShowDownload CSV File
10.11.2019LiveShowDownload CSV File
09.11.2019LiveShowDownload CSV File
09.11.2019PrematchShowDownload CSV File
08.11.2019LiveShowDownload CSV File
08.11.2019PrematchShowDownload CSV File
07.11.2019LiveShowDownload CSV File
07.11.2019PrematchShowDownload CSV File
07.11.2019PrematchShowDownload CSV File
06.11.2019LiveShowDownload CSV File
06.11.2019PrematchShowDownload CSV File
05.11.2019LiveShowDownload CSV File
05.11.2019PrematchShowDownload CSV File
04.11.2019LiveShowDownload CSV File
04.11.2019PrematchShowDownload CSV File
04.11.2019LiveShowDownload CSV File
03.11.2019LiveShowDownload CSV File
03.11.2019PrematchShowDownload CSV File
02.11.2019LiveShowDownload CSV File
02.11.2019LiveShowDownload CSV File
02.11.2019PrematchShowDownload CSV File
01.11.2019LiveShowDownload CSV File
01.11.2019PrematchShowDownload CSV File
01.11.2019LiveShowDownload CSV File
31.10.2019LiveShowDownload CSV File
31.10.2019PrematchShowDownload CSV File
31.10.2019LiveShowDownload CSV File
30.10.2019LiveShowDownload CSV File
30.10.2019PrematchShowDownload CSV File
29.10.2019LiveShowDownload CSV File
29.10.2019PrematchShowDownload CSV File
28.10.2019LiveShowDownload CSV File
28.10.2019PrematchShowDownload CSV File
27.10.2019LiveShowDownload CSV File
27.10.2019PrematchShowDownload CSV File
26.10.2019LiveShowDownload CSV File
26.10.2019PrematchShowDownload CSV File
25.10.2019LiveShowDownload CSV File
25.10.2019PrematchShowDownload CSV File
24.10.2019LiveShowDownload CSV File
24.10.2019PrematchShowDownload CSV File
23.10.2019LiveShowDownload CSV File
23.10.2019PrematchShowDownload CSV File
22.10.2019LiveShowDownload CSV File
22.10.2019PrematchShowDownload CSV File
21.10.2019LiveShowDownload CSV File
21.10.2019PrematchShowDownload CSV File
20.10.2019LiveShowDownload CSV File
20.10.2019PrematchShowDownload CSV File
20.10.2019LiveShowDownload CSV File
19.10.2019LiveShowDownload CSV File
19.10.2019PrematchShowDownload CSV File
19.10.2019LiveShowDownload CSV File
18.10.2019LiveShowDownload CSV File
18.10.2019PrematchShowDownload CSV File
18.10.2019LiveShowDownload CSV File
17.10.2019LiveShowDownload CSV File
17.10.2019PrematchShowDownload CSV File
16.10.2019LiveShowDownload CSV File
16.10.2019PrematchShowDownload CSV File
15.10.2019LiveShowDownload CSV File
15.10.2019PrematchShowDownload CSV File
14.10.2019LiveShowDownload CSV File
14.10.2019PrematchShowDownload CSV File
13.10.2019LiveShowDownload CSV File
13.10.2019PrematchShowDownload CSV File
12.10.2019LiveShowDownload CSV File
12.10.2019PrematchShowDownload CSV File
11.10.2019LiveShowDownload CSV File
11.10.2019PrematchShowDownload CSV File
10.10.2019LiveShowDownload CSV File
10.10.2019LiveShowDownload CSV File
10.10.2019PrematchShowDownload CSV File
09.10.2019LiveShowDownload CSV File
09.10.2019PrematchShowDownload CSV File
08.10.2019LiveShowDownload CSV File
08.10.2019PrematchShowDownload CSV File
07.10.2019LiveShowDownload CSV File
07.10.2019PrematchShowDownload CSV File
06.10.2019LiveShowDownload CSV File
06.10.2019PrematchShowDownload CSV File
05.10.2019LiveShowDownload CSV File
05.10.2019PrematchShowDownload CSV File
04.10.2019LiveShowDownload CSV File
04.10.2019PrematchShowDownload CSV File
03.10.2019LiveShowDownload CSV File
03.10.2019PrematchShowDownload CSV File
03.10.2019LiveShowDownload CSV File
02.10.2019LiveShowDownload CSV File
02.10.2019PrematchShowDownload CSV File
01.10.2019LiveShowDownload CSV File
01.10.2019PrematchShowDownload CSV File
30.09.2019LiveShowDownload CSV File
30.09.2019LiveShowDownload CSV File
30.09.2019PrematchShowDownload CSV File
30.09.2019PrematchShowDownload CSV File
29.09.2019LiveShowDownload CSV File
29.09.2019PrematchShowDownload CSV File
28.09.2019LiveShowDownload CSV File
28.09.2019PrematchShowDownload CSV File
27.09.2019LiveShowDownload CSV File
27.09.2019PrematchShowDownload CSV File
26.09.2019LiveShowDownload CSV File
26.09.2019PrematchShowDownload CSV File
25.09.2019LiveShowDownload CSV File
25.09.2019PrematchShowDownload CSV File
24.09.2019LiveShowDownload CSV File
24.09.2019PrematchShowDownload CSV File
24.09.2019LiveShowDownload CSV File
23.09.2019LiveShowDownload CSV File
23.09.2019PrematchShowDownload CSV File
23.09.2019PrematchShowDownload CSV File
22.09.2019LiveShowDownload CSV File
22.09.2019PrematchShowDownload CSV File
21.09.2019LiveShowDownload CSV File
21.09.2019PrematchShowDownload CSV File
20.09.2019LiveShowDownload CSV File
20.09.2019PrematchShowDownload CSV File
19.09.2019LiveShowDownload CSV File
19.09.2019PrematchShowDownload CSV File
18.09.2019LiveShowDownload CSV File
18.09.2019PrematchShowDownload CSV File
17.09.2019LiveShowDownload CSV File
17.09.2019PrematchShowDownload CSV File
17.09.2019LiveShowDownload CSV File
16.09.2019LiveShowDownload CSV File
16.09.2019PrematchShowDownload CSV File
15.09.2019LiveShowDownload CSV File
15.09.2019PrematchShowDownload CSV File
14.09.2019LiveShowDownload CSV File
14.09.2019PrematchShowDownload CSV File
13.09.2019LiveShowDownload CSV File
13.09.2019PrematchShowDownload CSV File
12.09.2019LiveShowDownload CSV File
12.09.2019PrematchShowDownload CSV File
11.09.2019LiveShowDownload CSV File
11.09.2019PrematchShowDownload CSV File
10.09.2019LiveShowDownload CSV File
10.09.2019PrematchShowDownload CSV File
09.09.2019LiveShowDownload CSV File
09.09.2019PrematchShowDownload CSV File
08.09.2019LiveShowDownload CSV File
08.09.2019PrematchShowDownload CSV File
07.09.2019LiveShowDownload CSV File
07.09.2019PrematchShowDownload CSV File
06.09.2019LiveShowDownload CSV File
06.09.2019PrematchShowDownload CSV File
05.09.2019LiveShowDownload CSV File
05.09.2019PrematchShowDownload CSV File
04.09.2019LiveShowDownload CSV File
04.09.2019PrematchShowDownload CSV File
03.09.2019LiveShowDownload CSV File
03.09.2019PrematchShowDownload CSV File
02.09.2019LiveShowDownload CSV File
02.09.2019PrematchShowDownload CSV File
01.09.2019LiveShowDownload CSV File
01.09.2019PrematchShowDownload CSV File
31.08.2019LiveShowDownload CSV File
31.08.2019PrematchShowDownload CSV File
30.08.2019LiveShowDownload CSV File
30.08.2019PrematchShowDownload CSV File