Δεν έχετε ενεργή συνδρομή και δεν μπορείτε να δείτε κρυφά αντικείμενα.

Return and Refund Policy

Thank you for shopping at keyodds.com.

Please read this policy carefully.

Digital products

We issue refunds for digital products within 2 days of the original purchase of the product.

We recommend contacting us for assistance if you experience any issues receiving our products.

Contact us

If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us:

  • By email: admin@keyodds.com