Σαρωτές Fonbet πριν από τον αγώνα

Υπάρχουν τρέχοντα γεγονότα πριν την εκκίνηση, πιθανότητες

Στήλη ST: Πόσες φορές τοποθετήθηκαν άτομα με μέγιστο διαθέσιμο ποσό

Στήλη BL: Πόσες φορές έχει αποκλειστεί κάθε συμβάν

Τα συμβάντα με BL> = 2 και ST> = 6 είναι πιο πιθανό να κερδίσουν

Φίλτρα

ST
0 - 300

BL
0 - 20

Πιθανότητα
1.01 - 100Loading...