Δεν έχετε ενεργή συνδρομή και δεν μπορείτε να δείτε κρυφά αντικείμενα.

Referral program

Earn 10% from first purchased subscription from the attracted customers

How to register as partner?


Step 1

Register on our site and go to account

Step 2

Get your own link in PartnerShip Programm

Step 3

Share link, attract customers and get profit

Terms and conditions


  • Each user can get his own referral link in account panel;
  • With each attracted customer who makes a payment for a service, you will receive 10% of the subscription fee at first time, then 1% (from second);
  • Partner Money withdrawals to PayPal;
  • Minimum withdrawal amount of partnership money is 30 €
  • All transactions and profit you can look at the account panel